Regulamin Newslettera

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin bezpłatnego Newslettera zwanego dalej "Newsletter KLIMAT.band"

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), zespół muzyczny muzyczny KLIMAT.band Sp, zwana dalej KLIMAT.band publikuje poniżej regulamin „Newslettera KLIMAT.band”:

1. Usługa "Newsletter KLIMAT.band" świadczona jest przez "KLIMAT.Band" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług "Newsletter KLIMAT.band" należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
3. "Newsletter KLIMAT.band" jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach "KLIMAT.Band" poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
4. Subskrypcja "Newsletter KLIMAT.band" polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez "KLIMAT.Band" na stronie internetowej. Subskrypcja "Newsletter KLIMAT.band" przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie "Newsletter KLIMAT.band".
5. "KLIMAT.Band" nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi "Newsletter KLIMAT.band". Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.Lub pisząc i wysyłając widomość e-mail na Nasz adres krzystając z tego formularza kontaktowego który znajduje się TUTAJ
7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej "Newsletter KLIMAT.band" następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
8. Klient subskrybując "Newsletter KLIMAT.band" wyraża zgodę na wysyłanie przez "KLIMAT.Band" za pośrednictwem "Newsletter KLIMAT.band" reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
9. "KLIMAT.Band" zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych. 
10. W celu świadczenia usługi „Newsletter KLIMAT.band” KLIMAT.band pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
11. W celu otrzymywania „Newslettera KLIMAT.band” Użytkownik powinien:
a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.KLIMAT.band swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b) Aktywować przycisk „Zamawiam”,
c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez KLIMAT.band na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).
12. Administrator może wyłączyć czasowo opcję potwierdzenia subskrybcji przez e-mail celem jej aktywacji.W przypadku właczonej aktywacji subskrybcji przez e-mail Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami także zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter KLIMAT.band”.
14. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji,samodzielnie lub kontaktując się z Administratorem strony www.KLIMAT band
15. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter KLIMAT.band”.
16. KLIMAT.band zastrzega sobie prawo do:
a) Czasowego wyłączania usługi „Newsletter KLIMAT.band”,także rejestracji jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter KLIMAT.band” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
8. KLIMAT.band oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.